Användningsområden för StapleloK®

StapleloK®-stolpen är mångsidig och flexibel stålstolpe som kan användas tillsammans med alla på marknaden förekommande stängsel-, nät- och trådprodukter. Monteringen av stängselsystemet går snabbare och enklare.

Förutom som stängselstolpe kan StapleloK®-stolpen användas som byggelement t ex för byggnation av växthus, hönshus, ramper, hyllor, inredningar, montrar m.m.

StapleloK®-stolpen kan således användas bl a till:

 • Vingårdar och andra odlingar
 • Byggstängsel
 • Industristängsel - även elektriska
 • Evenemangsstängsel
 • Golfbanor
 • Villatomter
 • Byggkonstruktioner av olika slag,  växthus, hyllor, inredningar, montrar mm
 • Skyltstolpar
 • Elstängsel
 • Staket
 • Hjortstängsel
 • Renstängsel
 • Hundstängsel
 • Häststängsel
 • Viltstängsel
 • Vägstängsel